Методична скарбничка

В останній час помітно змінилися завдання і напрямки методичної діяльності центральної міської бібліотеки  Новоград-Волинської МЦБС. Робота методиста –  це постійний пошук невикористаних резервів і важливе завдання, яке ставить перед собою методична служба – створити позитивний імідж не тільки кожної бібліотеки, а й кожного бібліотечного фахівця, бо саме від того, яке враження він справляє на користувача, залежить престиж і роль бібліотеки в житті місцевої громади.

     Девіз методичної служби сьогодні «Традиції + інновації», намагаємось вміло поєднувати  поновлені традиційні форми методичного впливу, а також абсолютно нові форми і методи роботи. Організаційно-методичний відділ ЦМБ:    

• бере участь у визначенні основних напрямків в діяльності бібліотек на поточний рік і на перспективу;

• аналізує роботу бібліотек і надає консультативно-методичну і практичну   допомогу;

• виявляє, вивчає та впроваджує в практику роботи бібліотек передовий   бібліотечний досвід,  нові  форми  і методи бібліотечної роботи;

• організовує систему  безперервної професійної освіти персоналу бібліотек,   проводить заходи на розвиток інноваційного мислення;

• вивчає  та впроваджує нові  інноваційні бібліотечно-інформаційні технологій в практику роботи бібліотек;

• готує та видає  методико-бібліографічні матеріали з актуальних проблем   діяльності бібліотек;

• розвиває професійні контакти  з бібліотеками інших систем і відомств, надає їм  консультативну допомогу з різноманітних  питань бібліотечної  роботи.

      Система підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців МЦБС постійно     вдосконалюється шляхом  організації навчання бібліотечних  кадрів  оволодіння  новітніми технологіями, навчання бібліотечного персоналу навичкам інноваційної  творчості, пробудження здатності самостійного аналізу. Завдяки професійному навчанню працівники МЦБС набувають якостей сучасного фахівця, а це перш за все компетентність, здатність до організації роботи та її якісного планування, спрямованість на співпрацю, вміння своєчасно вносити корективи у свою діяльність. Бібліотечні фахівці поступово оволодівають  комп’ютерною технікою, інноваційною культурою.

    Проявляють спроможність сприймати нові ідеї, творчо опановувати та      використовувати у своїй роботі цікавий досвід колег.

    В методичному кабінеті до уваги бібліотекарів  виставки нових методико-бібліографічних матеріалів «Бібліотеки МЦБС в інформаційно-бібліотечному просторі»,  «Бібліотечне краєзнавство - шлях до об’єднання громади», «Бібліотека - екологічний центр», «Молодь і книга: проблеми нового віку», «Діти, книга, бібліотека»; тематичні папки-теки: «Влада. Бібліотека. Громада.», «Сучасні інноваційні форми бібліотечної діяльності», «Бібліоновини», «Маркетинг і менеджмент на службу бібліотек»  та ін.  У відділі сформовано фонд документів з різних напрямків бібліотечної діяльності «На допомогу бібліотекарю», щороку передплачуємо фахові журнали: «Бібліотечна планета», Бібліотечний форум України»,  «Світ дитячих бібліотек», «Шкільна бібліотека», «Шкільний бібліотекар».

    Однією з найбільш розповсюджених традиційних форм підвищення компетентності бібліотечних фахівців, що дозволяє різнобічно і планомірно висвітлювати питання теорії і практики бібліотечної справи, залишаються семінари (універсальні й тематичні). Проводимо практикуми, тренінги, дні завідуючих структурними підрозділами.

     Як показує практика, у системі підвищення кваліфікації бібліотечних працівників важливу роль відіграють форми, які спонукають  до творчості і пошуку нестандартних рішень. Гарно зарекомендували себе в системі підвищення фахових знань методичні дні, професійні діалоги, години взаємних порад,  інформаційно-консультативні години, які були присвячені темам: «Удосконалення репертуару платних послуг: за і проти»», «Сучасний підхід до нестаціонарних форм обслуговування»,  «Роль книги у вихованні дітей у сучасній молодій сім’ї», «Бібліотека – центр інформаційної підтримки навчально-виховного процесу» та ін.

      При ЦМБ працює  «лабораторія професійної творчості»  «Досвід кожного – багатство всіх». Засідання проходять щоквартально з найактуальніших тем і проблем.

      Регулярні проведення оглядів нових надходжень методико-бібліографічних матеріалів, професійних журналів, тематичні огляди методичних матеріалів сприяють розвитку самоосвіти бібліотекарів. 

     Позитивну роль у підвищенні кваліфікації кадрів відіграє видавнича діяльність організаційно-методичного та інформаційно-бібліографічного відділу. Наявність комп’ютерної техніки дає можливість всім  бібліотекам МЦБС створювати різноманітну  друковану та інформаційну продукцію, яка розповідає про їх роботу та рекламує різноманітні соціокультурні заходи. З кожним роком бібліотечна друкована продукція стає більш якіснішою,  оригінальнішою в оформленні. За минулий рік  було підготовлено більше 25  матеріалів, серед яких буклети, пам’ятки, плани роботи клубів за інтересами, бібліографічні списки, інформаційно-методичні матеріали тощо; створено понад 10 електронних презентацій, що дуже добре доповнюють та пожвавлюють масові заходи бібліотек.

     Всі найважливіші актуальні питання, проблеми, що стосуються діяльності МЦБС виносяться на засідання ради при директорі МЦБС, які проходять щоквартально.

     Систематично аналізується  робота бібліотек. Проводяться  Днів  аналізу,  під час  яких підводяться підсумки діяльності за рік, півріччя, квартал, обговорюються недоліки, упущення, розглядаються  шляхи їх подолання.

     Стабільною і ефективною формою методичної допомоги залишаються виїзди до бібліотек, під час яких виявляється стан бібліотечного обслуговування населення кожного мікрорайону міста, відбувається спілкування з спеціалістами, надається консультативна, методична  і практична допомога. До тематичних виїздів залучаються фахівці структурних підрозділів  ЦМБ і ЦДБ. За підсумком кожного виїзду розробляються рекомендації щодо усунення недоліків, встановлюються терміни виконання.

     Щороку  проводиться комплексно-діагностичний аналіз  діяльності однієї з бібліотек системи, згідно плану.  Комісія по перевірці вивчає позитивні сторони діяльності бібліотеки, а також вносить цілий ряд зауважень та пропозицій для покращення її діяльності в сучасних умовах.  Результати комплексного вивчення узагальнюються в довідці про роботу бібліотеки  та  заслуховуються  на раді при директорі МЦБС.

     Провідним аспектом діяльності організаційно-методичного відділу залишається консультаційна  допомога. Вона надається  фахівцям бібліотек МЦБС, бібліотек інших систем і відомств, студентам закладів культури з різноманітних питань бібліотечної справи, зокрема: з питань утвердження власного іміджу, розгортання інноваційної діяльності, пошуку додаткових джерел фінансування, організації роботи за цільовими бібліотечними програмами, запровадження  нових форм і методів роботи, удосконалення довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування та ін.  Щороку надається  більше  130 консультацій.

      Потрібно відмітити, що сьогодні одним  з пріоритетних напрямків роботи бібліотек стала краєзнавча діяльність, яка є важливим компонентом національного виховання.  Бібліотеки постійно ведуть пошук нових форм своєї діяльності, розширюють коло і зміст завдань з вивчення свого регіону, намагаються завжди розкрити для своїх користувачів щось цікаве, до цього невідоме.  Нещодавно внесені зміни до Положення про краєзнавчу діяльність бібліотек, враховано сучасні аспекти їх діяльності. Даній тематиці в березні було присвячено  практикум  «Краєзнавча робота бібліотек: сучасний аспект».   

      Досвід роботи МЦБС доводить, що публічні бібліотеки міста навчилися бути мобільними і своєчасно реагувати на зміни, що відбуваються в суспільстві.


П Л А Н ЗАНЯТЬ В ЛАБОРАТОРІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ТВОРЧОСТІ «ДОСВІД КОЖНОГО – БАГАТСТВО ВСІХ»

                                                     НА  2016  РІК. 

 

ЗАНЯТТЯ  1

 

  «Ефективне поєднання традиційних

 

   засобів  та інтерактивних методів

   роботи з питань популяризації

   здорового способу життя в умовах                     година                           березень       БФ № 2

   бібліотеки»                                                нестандартних пропозицій

 

ЗАНЯТТЯ  2

 

• «Дитяча бібліотека у формуванні

   екологічної культури  сучасного                          година

   читача»                                                       професійної майстерності         квітень         ЦДБ

                                                                                 

ЗАНЯТТЯ  3

 

• «Бібліотерапія  -  важлива складова

    соціальної  роботи бібліотек. Бібліотекар      

    чи бібліотерапевт  в межах і за межами         професійний

    компетенції»                                                                діалог                          травень         ЦМБ

                                                                                                                                                         

ЗАНЯТТЯ  4

 

  «Бібліотечний  урок  на відмінно»                     майстер-клас                   вересень         БФ№3

 

 


План роботи клубу бібліотекарів "Живинка" на 2016 рік.

•  «Мудрість книг об’єднує покоління»             вечір-спогад               січень            БФ№5

          

• «Душа залишилась навік

     В домі добра і любові»

     (60-річний  ювілей  бібліотекаря

     1 категорії  Надії Володимирівни

      Ковальчук)                                                  бібліотечний фуршет    квітень          ЦДБ         

 

• «Духовність України»

    (Музей української домашньої ікони)                  екскурсія             травень         ЦМБ

 

•  «Бібліотека для громади, громада для

 бібліотеки» (до Всеукраїнського

 дня бібліотек)                                                   бібліотечний вогник     вересень    ЦМБ                                                   

 

 


Планування - 2016

Download
Планування 2016.pdf
Adobe Acrobat Document 465.3 KB